Başvuru Uyarısı !!
Başvuru sahibinin, başvuru formunun ekinde istenilen proje özetini ve özgeçmişini sisteme yüklemesi gerekmektedir. Düz yazı projeleri için 3 ile 10 sayfa arasında proje özeti veya örnek metin; şiir projeleri için ise proje özeti yerine 3 adet şiir örneği.