Başvuru Ölçütleri

Yazım desteği için:

  • Yazarın Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması,
  • Üretilecek eserin dilinin Türkçe olması,
  • Üretilecek eserin edebiyat üretimini artırması ve edebiyata yeni boyutlar kazandırması,
  • Üretilecek eserin özgünlük taşıması,
  • Projenin, başvuru öncesinde veya proje uygulama süresince herhangi bir fondan destek almamış olması gerekmektedir.
  • Yazar, aynı destek dönemi içerisinde yalnızca bir proje ile yazım desteği başvurusunda bulunabilir. Yazım desteğinden iki defa faydalanmış yazar, bir daha yazım desteği başvurusunda bulunamaz.

Yayım desteği için:

  • Eserin yazım desteğinden faydalanmak suretiyle üretilmiş olması,
  • Eserin daha önce basılı olarak yayımlanmamış olması,
  • Yazara daha önce yayım desteği sağlanmamış olması gerekmektedir.