Başvuru Şekli
  • Başvurular, yazar tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğünün web adresinden çevrimiçi olarak yapılacaktır. Çevrimiçi başvuru yapıldıktan sonra ıslak imzalı başvuru formu ve form ekinde belirtilen diğer belgeler Genel Müdürlüğe posta yoluyla gönderilecek ya da elden teslim edilecektir.
  • Başvuru formu ve eklerinin tesliminde herhangi bir eksiklik olması hâlinde yazarın, bu eksikliği, kendisine bildirilmesinden itibaren 15 gün içerisinde tamamlaması gerekmektedir. Bu süre içerisinde eksikliğin giderilmemesi durumunda başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır.
  • Başvuru belgeleri iade edilmeyecektir.