Sonuçların Duyurulması

Kurul kararları, karar tarihini izleyen 15 gün içerisinde açıklanır.