Eserlerin Teslim Edilmesi
  • Yazım desteği sağlanan yazar, eserini destek sağlanan yılın eylül ayı sonuna kadar elektronik ortamda ve bir nüsha olarak basılı formatta Bakanlığa teslim etmekle yükümlüdür.
  • Yayım desteği sağlanan yazar, yayımlanmış eserinin bandrollü 100 adet nüshasını destek sözleşmesinde belirtilen tarihte Bakanlığa teslim etmekle yükümlüdür.
  • Mücbir sebeplerin varlığı hâlinde eserin teslim tarihi Bakanlıkça belirlenir.