Desteğin Miktarı ve Ödeme Şekli

Destek miktarı eserin kapsamı, basım maliyeti ve nitelikleri dikkate alınarak Edebiyat Eserlerini Destekleme ve Değerlendirme Kurulu tarafından Türk Lirası olarak belirlenir.

  • Yazım desteği tutarı, destek konusu eserin kapsamı ve nitelikleri dikkate alınarak, 276.000 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımından elde edilecek miktarı geçmemek üzere Kurul tarafından belirlenir.
  • Yazım desteği tutarının %50’si destek sözleşmesinin imzalanmasından sonra, %50’si ise proje neticesinde üretilecek eserin kabulüne ilişkin Kurul kararından sonra ilgililere ödenir.
  • Yayım desteği tutarı, destek konusu eserin basım maliyeti ve niteliği dikkate alınarak, 65.000 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımından elde edilecek miktarı geçmemek üzere Kurul tarafından belirlenir.
  • Yayım desteği tutarı, destek sözleşmesinin imzalanmasından sonra ilgililere ödenir.