ISBN Türkiye Ajansı
Anasayfa Yeni Başvuru Bilgi
ISBN Nasıl Alınır?
 1. Internet sayfamıza girip (www.ekygm.gov.tr) ISBN bölümüne giriş yapınız.
 2. Sistemimize kayıt olmak için "Yeni Yayımcı Başvuru" formunu doldurup yazıcı çıktısını alınız.*
 3. Çıktısını aldığınız formu imzalayınız. (Firmalar ve Şahıs Şirketlerinin imza ve kaşeli bir şekilde evrak göndermesi gerekir. Kamu Kurumları, Üniversite, Dernek ve Vakıfların İmza, Kaşe ve Mühürlü bir şekilde evrakı göndermesi gerekir. Şahıs Yayımcıların imzalı olarak formu göndermesi yeterlidir.)
 4. Bağlı bulunduğunuz ilin İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nden alacağınız Yayımcı Sertifikası’nın fotokopisi. (Hukuki adınız ile düzenlemiş olduğunuz kaşenin, sertifikada belirtilen yayımcı adı ile aynı olması gerekmektedir. Şahıs yayımcı/Yazar yayımcıların Yayımcı Sertifikası almasına gerek yoktur.)
 5. Yeni Yayımcı Başvuru formu ve Yayımcı Sertifikası fotokopisini posta/kargo ile ISBN Türkiye Ajansı’na (Adres: Fevzipaşa Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı No:4/248 B Blok Ulus-Ankara) ulaştırınız. Faks veya e-posta ile yapılan evrak gönderimleri dikkate alınmaz.
 6. Başvuruların ulaşmasının ardından evraklarınız kontrol edilecek, e-posta yoluyla tarafınıza ISBN Türkiye Sistemi, Kullanıcı Adı ve Şifre bilgileriniz gönderilecektir.
 7. Size gönderilen giriş bilgileri ile sayfamıza “Kayıtlı Kullanıcı Girişi” bölümünden giriş yapınız.
 8. Yeni Eser (Materyal) Başvurusu formunu internet üzerinden doldurunuz.
 9. Yapmış olduğunuz başvurular internet üzerinden değerlendirilecek ve ISBN’iniz atanacaktır. Atanan ISBN’lere ilişkin bilgiler, sistemde “Yayınlarım” isimli bölümde bulunacaktır. ISBN bilgilerinizi, kullanıcı adı ve şifreniz ile sisteme girip bu bölümden öğrenebilirsiniz.

Çok Önemli, Mutlaka Okuyunuz !!!

 • Kamu Kurumlarının alt birimleri (Taşra Teşkilatları, Bağlı Genel Müdürlükler, Üniversite birimleri vb.) ISBN Türkiye Ajansı’na telefon yoluyla ulaşarak alt birim kayıtlarını gerçekleştireceklerdir ve kendilerine Kullanıcı adı ve Şifre bilgileri verilecektir.
 • Yayımcı Sertifikası üzerinde "Faaliyet Alanı"" bölümünde mutlaka “Yayınevi” ibaresi bulunmalıdır.
 • Sisteme kayıtlı bir yayımcı olarak başka bir marka ile de ISBN almanız mümkündür. Bunun için “Yeni Yayımcı Başvuru” formunu doldurarak markanızın kaydını ISBN Türkiye Sistemi’nde gerçekleştiriniz. Bununla ilgili başvuru çıktısını ve Yayımcı Sertifikası örneğini Ajansa gönderiniz. (İmza ve Kaşeli)
 • Yayımcı Başvurusu gerçekleştirdikten sonra en geç 15 gün içinde evraklarınızı Ajansa ulaştırınız. 15 günün ardından yayımcı başvuruları sistemden otomatik olarak silinmektedir.
 • Şahıs Yayımcılar/Yazar Yayımcılar yalnızca kendi yazarı oldukları eserlere ISBN alabilirler. Bunun tek istisnası,

Şahıs Yayımcılar Mutlaka Okuyunuz, ÖNEMLİ !!!

Şahıs Yayımcı/Yazar Yayımcı;

 • Kendi yazdığı esere,
 • Birden çok yazarın olduğu bir eserde, yazarlar arasında adının geçmesi durumunda,
 • Yazarın 18 yaşından küçük olması halinde, anne ya da babası olarak,
 • Vefat etmiş bir yazarın, varisi durumundaki kişi olarak,
 • Vesayet altında bulunan kişilerin vasisi durumundaki kişi olarak,
 • Koruma süresi dolmuş bir eseri, (eser sahibinin ölümünden itibaren 70 yıl geçmiş olan eserler) eserdeki emeğini belirterek, (çeviren, adapte eden vb.)
 • Koruma süresi dolmamış eserlerde, telif sözleşmesinin bir kopyasını ISBN Türkiye Ajansı’na ibraz etmek suretiyle ve eserdeki katkısını belirterek ( Örneğin, yabancı bir yazarın kitabını çeviren kişi çevirmen olarak) başvuracaktır.
 • Kongre, Sempozyum vb. eserlerde, editör, yayına hazırlayan vb. olarak, eserde belirtilmek şartıyla ISBN alabilir.
 • Şahıs Yayımcı/Yazar Yayımcı yukarıda belirtilen durumlar dışında başka yazara ait eserler için ISBN alamazlar !!!
ISBN Nedir?

• ISBN (International Standard Book Number), hızla değişen ve gelişen dünyamızda artan bilgi üretimini izleyebilmek ve geniş çapta kullanıma sunmak için 1970’te Uluslararası Standartlar Organizasyonu (ISO) 2108 standardı olarak üye ülkelerin onayı ile yürürlüğe giren bir numaralama sistemidir.

• Amaç, kitap numaralarının uluslararası bir yöntemle standardize edilerek, belirli bir yayımcının yayınladığı bir materyalin kimliğini tanımlamaktır.

ISBN’ nin Sağladığı Yararlar

• Yayımcı ön sayısı verilen yayımcılara ilişkin bilgiler, altı ayda bir Uluslararası ISBN Merkezine bildirilmekte, Merkez tarafından yayınlanan “Uluslararası Yayımcı Kataloğu” aracılığı ile bu sisteme kayıtlı ülkelere duyurulmaktadır. ISBN alan materyale ilişkin bilgiler, ISBN Türkiye Ajansı olarak Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü’nce ilgili çevrelere iletilmektedir.

• ISBN, monografik yayınlar için tek uluslararası künyedir; tahsis edilen bir numara, uzun bibliyografik tanımlayıcı kayıtların yerine geçmektedir. Zaman ve işgücünden tasarruf edilir, hataların tekrarı önlenir.

• ISBN derlemeler yapılmasına ve ticari kitap rehberlerinin ve Books in Print (yayımlanmış kitaplar) gibi bibliyografik veritabanlarının güncellenmesine olanak verir. Temin edilebilir kitaplar hakkında bilgiye kolayca ulaşılır.

• ISBN, barkod üretiminde yoğun olarak kullanılması nedeniyle, ticari dağıtım sistemlerine hız ve etkinlik kazandırarak yayımcılar ve kitap satıcıları arasında etkin ve ekonomik bir iletişim sağlayacağı gibi, materyal siparişlerine, yazışmalara ve bibliyografik tarama işlemlerine de hız kazandırmaktadır.

• Telif hakları yönetimi çoğunlukla ISBN temelinde yürütülür.

• Kütüphane içi sipariş, satın alma ve ödünç verme ile kütüphanelerarası ödünç verme işlemlerini, toplu katalogların oluşturulmasını kolaylaştırmaktadır.

• Ulusal ödünç verme işlemleri bazı ülkelerde ISBN’e dayalıdır. Bu kayıtlar, yazar ve emeği geçenlerin, kitaplarının halk kütüphanelerince kaç kez ödünç verildiklerine göre ücret alabilmelerini mümkün kılmaktadır.

• ISBN’le toplanan veriler, yayıncılıkta farklı ürün çeşitlerinin ve yayınların başarılarının takibi ile farklı konu grupları ve hatta farklı yayıncılar arasında karşılaştırmalar yapılması imkânını sağlar.

ISBN Yapısı

• ISBN sistemi, yayınlanan her materyale bir tanımlama numarası vermektedir. ISBN başlangıçta dört grup ve on hane olarak planlanmış ve 2007 yılına kadar bu şekilde verilmiştir. ISBN uygulamasının elde ettiği başarının yanı sıra elektronik yayınların gelişimi ve popüler hale gelmesi nedeniyle 10 haneli mevcut ISBN sistemi yetersiz kalmış ve kapasitesinin genişletilmesi gerekmiştir. Bu nedenle Uluslararası Merkez Numaranın standart kullanımı olan EAN/Bookland versiyonunu yeni baştan revize ederek, 13 haneli uygulama ile ISBN’de kullanılan numara gruplarının daha uzun yıllar ihtiyacı karşılayabileceğine karar vermiştir. ISBN 1 Ocak 2007 tarihinden itibaren 13 Haneli olarak verilmeye başlanmıştır.

• ISBN beş gruptan oluşur. Birinci grup Uluslararası EAN tarafından sağlanan 3 haneli bir rakamdır. İkinci grup yayının yapıldığı ülkeyi, üçüncü grup yayımcıyı, dördüncü grup materyale ait sıra numarasını, beşinci grupta ISBN’in doğruluğunun denetimini sağlayan tek haneli bir rakamdır.

• Örnek: 978-975-17-3133-3

978 : EAN Kodu

975 : Ülke Kodu

17 : Yayıncı Ön Sayısı

3133 : Yayın Sıra No

3 : Kontrol No

Bu numarada 978- Uluslararası EAN kodunu, 975 Türkiye’yi, 17 Kültür Bakanlığı’nı, 3133 Kültür Bakanlığı’nın ISBN alan yayınını (Kültürel Kimliğimizin Kökeni), 3 ise denetim numarasını göstermektedir.

• Türkiye’nin sırasıyla Kullandığı Ülke Kodları:


975


9944


605

Nelere ISBN verilir?

• Basılı kitaplar ve kitapçıklar

• Kabartma yazı ile hazırlanmış kitaplar

• Yayıncı tarafından, düzenli olarak güncellenmesine ve takip edilmesine gerek olmadığı varsayılarak basılan yayınlar

• Ayrı Basılar: Bir danışma kaynağının bağımsız makaleleri ya da belirli sayıları (ancak söz konusu süreli yayının bütünü değil);

• Haritalar

• Eğitim/öğretim amaçlı filmler, videolar ve slaytlar

• Kaset, CD veya DVD’de işitsel kitaplar (konuşan kitaplar)

• İster fiziksel taşıyıcıda (makine tarafından okunan teypler, disketler, CD-ROM’lar) ister internette olsun, elektronik kitaplar

• Basılı monografik yayınların dijital kopyaları

• Mikrofilm yayınları

• Eğitim veya öğretim işlevli yazılım

• Karışık medya yayınları (temel olarak bir metin belgesine dayanması durumunda)

Nelere ISBN verilmez?

• Süreli yayınlara

• Reklam vb amaçla kısa süreli hizmet için basılmış materyaller (Broşür, program, tanıtım katalogu v.d.)

• Basılı müzik eserleri

• Kitap başlığı ve metin kısmı olmayan sanat baskıları ve sanat dosyaları

• Kişisel dokümanlar (elektronik özgeçmiş ve kişi profili gibi)

• Tebrik kartları

• Müzik eseri kayıtları

• Eğitim ve öğretim işlevi dışında herhangi bir amaçla hazırlanmış yazılım

• Elektronik gazete bültenleri

• E-posta ve diğer elektronik haberleşme yöntemleri

• Oyunlar

ISBN Kontrolü

ISBN sisteminde kayıtlı yayınların bibliyografik bilgilerinin doğruluğunun ve ISBN’nin standartlara uygun basılıp basılmadığının denetlenebilmesi için, basımdan hemen sonra materyalin bir örneği Ajansa gönderilmelidir. Yayının örneği Ajansa gelmemiş eserler yayınlanmış sayılmayacaktır. Baskı tarihini bir ay geçti halde Ajansa gelmeyen yayınlara ait veriler sistemden silinecektir. Ayrıca, materyal ulusal ve ticari bibliyografyalarda yer almayacağı gibi internete aktarılan veriler ve TUİK’e verilen istatistiki bilgiler yanlış ve eksik kalacaktır.

ISBN Basılacağı Yerler

• ISBN’in, ürünün üzerinde yer alması zorunludur.

• ISBN matbaa tekniği ile basılmalıdır. Numaranın, başka bir teknik (damga, etiket vb.) ile basılması ISBN sistemine aykırıdır.

• Yayın ile birlikte hazırlanan ilgili her bir materyal üzerinde de ISBN görünecektir.

• ISBN daima kolayca okunabilecek büyüklükte bir puntoda ( 9 ve üzeri puntolarda) basılacaktır

Basılı formatta bir yayında ISBN :

• Başlık sayfasının (telif sayfasının) solunda

• Başlık sayfasının sol tarafında yer olmaması durumunda, başlık sayfasının en alt kısmında

• Arka dış kapağın sağ alt bölümünde

• Gömlek, koruyucu muhafaza ya da ambalajın arkasında, en alt kısmında yer almalıdır.


Kitap dışı materyallerde :• Kitap dışı materyalde (kaset, CD vb.) numara etikete ve koruyucu kapağa basılır.


Elektronik bir yayında ISBN :• Başlık sayfasında ya da ilk sayfada (CD, online yayınlar gibi) veya başlığın ya da benzeri bir nitelemenin gösterildiği ilk ekranda (örneğin önce içeriğin gösterildiği ve/veya telif notunu içeren görüntünün önce verildiği ekran görüntüsü) yer almalıdır.Eğitim/öğretim amaçlı filmler, videolar ve slaytlarda ISBN :• Kredi başlığında yer almalıdır.*******Bunların dışında:• Eğer yayın bir muhafaza içinde hazırlanmışsa ve bu muhafaza yayının entegre bir parçası ise (örneğin CD, kaset, disket gibi) ISBN, muhafaza içerisinde yer alan kapak üzerinde belirtilir. ISBN’in muhafaza ya da kapak üzerinde gösterilmesinin mümkün olmadığı durumlarda ISBN, muhafazanın içinde bulunduğu geçici ambalajın arkasında, alt kısımda belirtilir. (örneğin kutu, karton ya da çerçeve).• Bir yayın, ayrı ayrı da temin edilebilecek şekilde farklı formatlarda hazırlanmışsa her bir format için ayrı ISBN verilir. Eğer, daima bir arada kullanılmak üzere iki ayrı formatta hazırlanmış bir yayın söz konusu ise, sadece bir ISBN yeterlidir. Formatların ayrı ayrı satışa sunulduğu durumlarda, tüm versiyonlar üzerinde her formatın ISBN’i alt alta sıralanarak belirtilecek ve formatın kısaltması, kendi ISBN’inin sonunda parantez içinde verilecektir.Örnek: ISBN 978-951-45-9693-3 (ciltli)ISBN 978-951-45-9694-0 (kartonkapak)ISBN 978-951-45-9695-7 (PDF)ISBN 978-951-45-9696-4 (HTML)ISBN 978-951-45-9999-5 (OEB)

Barkodlanmış Formatta ISBN

• ISBN, 2007 yılından itibaren 10 haneden (975-17-3320-7) 13 haneye (978-975-17-3320-7) çıkarılmış ve 13 haneli olarak kullanılmaya başlanmıştır.

• Barkod taramasının dünya çapında hızla yaygınlaşması, Uluslararası EAN, Uniform Kod Konseyi (UCC) ve Uluslararası ISBN ile Uluslararası ISMN Ajansı arasında, ISBN’in EAN-13 barkoda dönüştürülmesi konusunda bir anlaşmaya varılmıştır. Bu sayede ISBN, dünya çapında uygulanan barkodlama projesi çerçevesinde uluslararası bir künye haline gelmiştir.

• ISBN’in EAN-13 barkod sembolleri kullanılarak yazımı, ISO/IEC 15420 (EAN/UPC barkod sembolleri sistemi) ile uyumlu olarak, EAN-13 sembollerinin, EAN ve UCC önerilerine uygun olarak yapılmasını gerektirir. Bir EAN barkodu 13 haneli sisteme dayalıdır. ISBN 978-975-17-3320-7

• ISBN’in, barkodda kullanıldığında, gözle okunabilir formatta (9 ve üzeri puntolarda) basılmalıdır,

• EAN-13 barkod sembolünün hemen üzerinde ve başında ISBN harfleri bulunacak şekilde basılmalıdır,

• EAN-13 barkod sembolü yayının arka kapağının sağ alt çeyreğinin sırta yakın olan kısmına basılmalıdır EAN-13 barkot sembolleri ile basılan bir ISBN örneği aşağıdadır:

YANLIŞ YANLIŞ DOĞRU

NOT: ISBN verilmeyen ürünlerde barkot kullanılabilmesi için TOBB’ne bağlı Mal Numaralama Müdürlüğü’ne başvurulması gerekmektedir.

Elektronik Yayınlar

Elektronik Yayınlar ve Eğitim/Öğretim Amaçlı Yazılım Ürünleri İçin ISBN

Elektronik Yayınlar İçin ISBN

Bir yayına elektronik erişimin mümkün olması halinde (örneğin e-kitap, CD-ROM veya internetten erişilebilen bir yayın), bir metin içerdiği, halka sunulduğu ve süreli bir kaynak yayın olmak üzere planlanmadığı ön koşuluyla o yayın ISBN sınıflandırması dahilinde değerlendirilecektir.

Bu tür yayınlar resim ve müzik de içerebilir. Ancak, link oluşturulan materyaller (örneğin hypertext) , eğer sadece ilgili materyalin aktif bir parçası ise aynı ISBN bu bölümleri de kapsar.

Aşağıda belirtilen tipte elektronik yayınlara ISBN tahsis edilmez:

• Sıkça yapılan güncellemelere konu olan ve güncellenen bilgilere erişimin kısa bir süre içerisinde mümkün olduğu, online veritabanları gibi yayınlar

• Web siteleri

• Promosyon ve reklam materyalleri

• Bültenler

• E-postalar ve diğer elektronik haberleşmeler

• Arama motorları

• Oyunlar

• Kişisel dokümanlar (elektronik özgeçmiş ve kişi profilleri gibi)

• Çizelgeler/günlükler

Yazılım Ürünleri İçin ISBN

Bir ISBN, eğitim/öğretim amaçlı olarak hazırlanan, bilgisayarla uygulanan eğitim ürünü gibi spesifik bir yazılım ürününü tanımlamak için kullanılabilir. Ancak bu tür ürünlerin müşterilerin isteğine bağlı olarak farklı biçimlerde hazırlanmış olmamasını ve işletime alınmak için ayrıca verilere ihtiyaç duyulmamasını gerektirir.

Bunun dışında hiç bir yazılım ürününe (örneğin bilgisayar oyunları) ISBN tahsis edilmez.

Elektronik Yayın ve Yazılım Ürünlerine ISBN Tahsisinde Uyulacak Kurallar

• Farklı işletim sistemleri ve/veya komut dilleri kullanılarak erişilebilecek spesifik bir yayın ya da ürünün her bir formatı için ayrı bir ISBN tahsis edilir. Ancak, ne işletim sistemleri ne de okuma aygıtlarına ISBN tahsis edilmez.

• Bir yayın güncellendiği, revize edildiği veya değiştirildiğinde ve yapılan bu değişiklikler, o yayına yeni edisyon denmesini gerektirecek düzeyde olduğunda ayrı bir ISBN tahsis edilir.

• Yeni bir ambalajla dahi olsa, mevcut bir yayının ya da ürünün, performansında çok önemli bir değişiklik yapılmadan yeniden hazırlanarak piyasaya sürülmesi ayrı bir ISBN alınmasını gerektirmez. Mevcut ISBN kullanılmaya devam edilir.

• Yazılım ürünlerinden oluşan bir pakette yer alan iki veya daha fazla sayıda ürün için tek bir ISBN kullanılabilir. Yazılım ürününün kullanımı açısından gerekli ise ve sadece o yazılım ürünü için hazırlanmışsa, söz konusu ISBN paket içerisinde yer alan kullanıcı kılavuzu ile teknik kılavuzu da kapsar.

• Eğer bir paket içerisinde yer alan iki veya daha fazla ürün ayrı ayrı da temin edilebilir ve bağımsız olarak kullanılabilir nitelikte piyasaya sürülüyorsa, setin bütününe ayrı, içinde bulunan bağımsız parçalara ayrı birer ISBN verilir.

• Bir ISBN, bir yazılım ürününe fiziksel formundan bağımsız olarak verilir. (bir veritabanından indirilmesi gereken bir yazılım gibi).

Sık Sorulan Sorular

• Neden ISBN kullanmalıyım?

Bir yayıncı veya kitapçı olarak kitap satmak amacında olduğunuza göre, bu sizin tercihinize bağlı olacaktır. Kitaplarınız ISBN’le sipariş edilemiyor veya dağıtılamıyorsa ve bibliyografik bilgi girişleri yapılmamışsa kitaplarınızın satışı yapılamayabilir. İnsanlar, kitaplarınızın mevcut olmadığını varsayacaktır ve olduğunu biliyor olmalarına rağmen, endüstriyel olmayan bir yöntemle kitaplarınızı temin etmenin çok sıkıntılı bir süreç olacağını düşüneceklerdir.

• Bir ISBN’im olmak zorunda mı?

Uluslararası ISBN Sistemi uyarınca ISBN alınmasını zorlayıcı bir düzenleme bulunmamaktadır. Ayrıca, hukuki ya da telif hakları koruması da sağlamaz. Buna rağmen bazı ülkelerde ISBN’in kullanımı kanunlarla belirlenmiştir.

• ISBN yayıncı unsurunu kim tahsis eder?

Sadece, Uluslararası ISBN Ajansı tarafından yetkilendirilmiş kayıt ajansları bireysel yayıncılara ISBN tahsis edebilir. Yayıncı numaraları da ilgili ISBN’ler de başka yayıncılara devredilemez ve satılamaz.

• ISBN karşılığı ücret ödemem gerekiyor mu?

Hayır. ISBN için ücret alınmamaktadır

• 10 haneli ISBN 13 haneliye nasıl çevrilir?

Kayıtlı kullanıcılar kullanıcı adı ve şifreleri ile sisteme girerek 13 Haneli ISBN’e Çevirme seçeneğinden yapılabilir.

• Daha önce 10 haneli ISBN alan bir materyal, aynı yayımcı tarafından yeniden yayınlanırsa (içerik, boyut ve sayfa sayısında değişiklik yapılmadan) eski ISBN’i kullanabilir mi?

10 haneli ISBN yeniden baskılarda 13 haneli ISBN’e çevrilerek kullanılır, yeni ISBN talebinde bulmaya gerek yoktur.

• İçeriğinde ve biçiminde değişiklik yapılarak yeniden basılacak materyal için, yeni bir ISBN alınır mı?

Evet.

• Daha önce ISBN alan bir materyal farklı bir adla ya da başka bir yayımcı tarafından basılacaksa yeni bir ISBN alınması gerekir mi?

Evet, ISBN almış materyalde isim yayımcı değişikliği durumunda yeni ISBN alınması gerekir.

• Materyal hiçbir değişiklik olmaksızın yeniden yayınlanacaksa yeni bir ISBN almasına gerek var mıdır?

Hayır.

• Aynı yayımcı tarafından bir materyal için alınmış olan ISBN, aynı yayımcı tarafından başka bir materyal için kullanılabilir mi?

Hayır. ISBN numarası bir materyali tanımlar ve başka bir materyal için kullanılmaz.

• Aynı materyal, farklı dillerde basılacak ise her bir dil için ayrı ISBN alır mı?

Evet. Her dil için ayrı ISBN alınması gerekir.

• Materyal, birden çok yayımcı tarafından ortak yayınlanacaksa her yayımcı ISBN alması gerekir mi?

Evet, her yayımcının kendi yayımcı ön sayısı üzerinden ISBN alması gerekir.

• Yılda bir kere yayınlanacak materyale ISBN alınması gerekir mi?

Evet, ISBN’le birlikte ISSN (Uluslararası Standart Süreli Yayın Numarası) de verilir.

• Yayımcının, ilk başvuruda belirlediği yayınlar için aldığı ön sayı grubu bittiğinde ne yapılır?

Yeni yayınları için ikinci bir yayımcı ön sayısı verilir.

• ISBN alınan yayının bibliyografik bilgilerinde bir değişiklik olursa ne yapılır?

Ajans’a bildirilen basım tarihi geçmemiş ise yayımcı düzeltme yapabilir. Basım tarihi geçmiş ise yayımcının yapılacak değişikliği mail ile Ajans’a bildirmesi gerekir.

• Birden fazla ciltten oluşan yayınlarda nasıl ISBN alınır?

Her cilde verilen ISBN yanında bütün ciltlerde ortak kullanılmak üzere bir de takım numarası verilir.

Örneğin: Sefiller ISBN 978-975-6856-00-9 (tk. no) ISBN 978-975-6856-01-7 (1.c.) ISBN 978-975-6856-00-9 (tk. no) ISBN 978-975-6856-02-4 (2.c.)

• Birden fazla yayından oluşan setler için nasıl ISBN verilir?

Ayrı ayrı satılmayacağı kesinse, tek bir ISBN alınır ve set içerisindeki her yayına aynı numara basılır.

• ISBN sistemine kayıtlı bir yayımcı yayın hakları başka bir kişi ya da kuruma devrettiğinde, ya da yayımcı yayın hayatına son verdiğinde ne yapılır?

Bu durumlarda Ajans bilgilendirilir.

• Yayımcı isim değişikliği yapmış ise ne yapmalıdır?

Yeni bir yayımcı ön sayısı için Ajansa başvurmalıdır.

• Yazarlar herhangi bir yayıneviyle anlaşmadan da kişisel olarak ISBN alabilirler mi?

Evet, ISBN sistemine kayıt olabilir ve şahıs yayımcı olarak ön sayısı alabilir.

• Üniversitelere bağlı alt birimlerle fakülte ve yüksekokullar nasıl ISBN alır?

Her üniversiteye bir ön sayıyı verilir. Üniversite yayını olarak basılacak materyaller için üniversite yayın komisyonu onayı, kurum kaşesi, yetkilisinin adı soyadı ve imzası ile Ajansa gönderilir.

• Bakanlıklara bağlı alt birimler nasıl ISBN alır?

Bakanlık, bağlı ve alt birimleri her ayrı Bakanlığa verilen yayımcı ön sayısı üzerinden ISBN alır.

• Birlikler, odalar, holdingler vb. nasıl ISBN alırlar?

Bağlı oldukları en üst birimin yayımcı ön sayısı üzerinden numara alır.

• ISBN alındığı halde basılmayan ya da yanlış basılması durumda ne yapılır?

ISBN’nin hiçbir geçerliliği yoktur. Bu gibi durumlarda Ajans bilgilendirilir.

• Fiyat değişiklikleri yeni bir ISBN alınmasını gerektir mi?

Hayır, gerekmez.

• Bir format değişikliği yeni ISBN gerektirir mi?

Evet, farklı formatlara farklı ISBN gerekir.

• Bir müzayede kataloğunun ISBN alması gerekir mi?

Peki ya sergi katalogları?

Bir katalog eğer müzayedede satışa sunulan ürünlerle ilgili bilgi vermek üzere basılmışsa ISBN tahsis edilmemesi gerekir. Esasen, katalog bir pazarlama materyali (bir fiyatı olmasa bile) olarak kabul edilir ve ISBN sisteminin dışında bir ürün olarak görülür. Tam tersine, bir sergiye eşlik eden ve belirli sanatçılar veya konular üzerine yazılı bilgiler içeren kataloglar ISBN’e tabidirler.

• Satışa sunulmayacak kitapların da ISBN alması gerekli mi?

Tüm kitapların ISBN’le tanımlanması tercih nedenidir.

• Yayıncı tarafından alınan ancak henüz tahsisi yapılmamış ISBN’ ler ne olacaktır?

Yayıncı bu numaralar bitene kadar onları kullanmaya devam edecektir. Ancak, 978 ile prefiksleyip 13 haneli standarda dönüştürmek zorundadır. ISBN-10: 1-873671-00-8 dönüştürülerek ISBN-13: 978-1-873671-00-9 formunu alacaktır.

• Yabancı dilde bir kitap yayımlıyorum. Kitabıma, o dilin kullanıldığı ülke için belirlenen ISBN’i mi vermem gerekir?

Hayır. Grup künyesi, kitabın yayımlandığı dile göre değil, yayıncının bulunduğu ülkeye göre verilir.

• Bir kitabımı revize ediyorum. Yeni bir ISBN’e ihtiyacım var mı?

Metin içerisinde yapılacak önemli değişiklikler yeni ISBN gerektirir. Kitabın revize edilmesi halinde durum başlık sayfasının arka sayfasında belirtilir ve yeni ISBN’in de bu sayfaya basılması gerekir.

• Ciltleme veya metinde bir değişiklik yapılmadan yeniden yayımlanan bir kitabın yeni bir ISBN’e ihtiyacı var mı?

Hayır. Yayıncının da değişmemiş olması şartıyla orijinal numara aynı kalır.

• Pazarlamaya bağlı nedenlerle yeni bir ISBN’in tahsis eidlmesini istiyorum. Bu mümkün mü?

Yeni bir ISBN gerektiren metin, format ve ciltleme değişiklikleri olmadığı sürece, hayır.

• Bir kitabı hiçbir değişiklik yapmadan yeniden basıyor ve fiyatını değiştiriyorum. Yeni bir ISBN gerekli mi?

Hayır. Fiyatı değişse bile tıpkıbasımlara yeni ISBN verilmesine gerek yoktur.

• Başka bir yayıncıyla birlikte bir kitap basıyorum. Hangimizin ISBN’i kitapta görünecek?

Ortak yayınlarda her iki yayıncının da ISBN alma yetkisi vardır. Hangi numaranın hangi yayıncıyı temsil ettiği açıkça belirtilmelidir. Ancak kitabın stok ve dağıtım işlemleri sadece bir yayıncı tarafından yapılacaksa, bu işlemleri yürütecek olan ve arkadaki barkod sayfasında görülecek olan yayıncı adına ISBN tahsis edilmesi önerilir.

• ISBN tahsisi yapılmış kitaplar tükendiğinde bunlara yeniden ISBN verilmesi mümkün mü?

Hayır. ISBN, verilmiş bir başlığı temsil eder ve süresiz geçerliliği vardır. Baskısı tükenmiş olmasına rağmen bazı kitapçılarda bulunacaktır, en azından kütüphanelerde mevcudu her zaman olacaktır.

• Çoklu formatta/çoklu ciltler halinde hazırlanmış çalışmalara ISBN tahsisi nasıl yapılır?

Çoklu ciltler halinde basılan bir kitabın bütününe ISBN tahsisi gerekir; Set içinde yer alan ciltler birbirinden bağımsız olarak satılacaksa, her cildin kendi ISBN’i olması gerekir. Bu ciltlerin bağımsız satışı mümkün olmayıp toplu halde satışa sunulsalar bile her cilt için ayrı ISBN alınması önerilir. İadelerin (hasar görmüş nüshaların) işlemlerini kolaylaştırır, ve spesifik yayınlarla karıştırılması riskini ortadan kaldırır. Her ciltte tüm ISBN’lerin belirtilmesi gerekir. Benzer kurallar takımlara da (örneğin, bir kitapçıkla birlikte verilen bir CD-ROM) uygulanır. Takımın parçalarının ayrı ayrı da temin edilebilir olması durumunda her birine ayrı ISBN, takımın tümüne de bir ISBN verilir.

• Bir konu başlığında bir seri halinde yayın yapıyorum. ISBN mi, ISSN mi almam lazım?

Seriye ISSN tahsis edilirken, ayrı her bir parçasına ISBN verilmesi gerekir.

• Bir kitabı yeni bir başlıkla yeniden basarsam yeni bir ISBN almam gerekir mi?

Evet, yeni başlık yeni ISBN tahsisini gerektirir.

• ISBN yayıncı ön sayısı tahsis edilmiş olan başka bir şirketi devralıyorum. Gelecekte tüm kitaplar benim adım altında yayımlanacak. Diğer şirketin tüm yayınlarını yeniden numaralandırabilir miyim?
Eğer kitaplar kendi adınız altında ve kitabın üzerinde kendi adınız bulunarak yeniden basılacaksa yeniden başvuru yapmanız ve yeni yayımcı ön sayısı almanız gerekir. Yeniden basılmayacaksa daha önce alınmış ISBN’ler değiştirilemez.

• Ben bir yayıncı değilim; yine de ISBN alabilir miyim?
Evet. ISBN sisteminde, bir grup, organizasyon, şirket ya da bir yayının koordinasyonu ve yayımından sorumlu gerçek kişi olabilir. Doğal olarak, bir yayının finansal risklerini taşıyan ve o ürünü erişilebilir hale getiren bir kişi ya da kuruluş söz konusu olabilir. Ücret karşılığı yayınları basan matbaa yayıncı olarak kabul edilmez.

• Kitabın yanı sıra oyuncak gibi birçok başka ürün de satıyorum. ISBN sadece kitapları tanımladığına göre, diğer ürünler için ne yapmalıyım?
Bu tür materyaller, EAN ürün numarası gibi farklı numaralandırma sistemlerine göre numaralandırılırlar. Modern tarama cihazları, farklı nitelikteki barkod numaralarını okuyabilme ve işlem yapabilme kapasitesine sahiptir. Ülkemizde Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı olarak Mal Numaralama Müdürlükleri bu ürünlere barkod vermektedir.

• Bir elektronik yayının farklı formatlarının (örneğin PDF, HTML) farklı ISBN’lere ihtiyacı var mıdır?
Bir elektronik yayının farklı formatları farklı yayınlar olarak kabul edilir ve bu nedenle de, eğer ayrı ayrı kullanıma sunulacaklarsa, farklı formatlara farklı ISBN tahsisi gerekir.

• Sadece bir tane ISBN istersem ne olacak?
ISBN sistemi tek yayın için ISBN verebilmektedir.

• Başka ülkelerde ilgililer benim kitaplarıma ilişkin bilgilere ulaşabilecekler mi? Eğer mümkün değilse, bunu nasıl başarabilirim?
Hayır. Bunun mümkün olabilmesi için ilgili ISBN ajansına başvurarak, ulusal yayın kataloglarına (yayımlanmış kitaplar) girebilmek için ne yapmanız gerektiğini öğrenebilirsiniz. Kimi durumlarda, bunun mümkün olabilmesi için ya o ülkeden bir dağıtımcıyla anlaşmanız ya da o ülkede bir işyeri adresi bildirmeniz gerekebilir. Bazı durumlarda da, kitabın, o ülke dilinde yayımlanmış olması şartı aranabilir.

• ISBN’i ve yapısını revize etmede en önemli amaç neydi?
En önemli amaç, ISBN sisteminin numaralandırma kapasitesinin artırılmasıdır. Elektronik yayıncılığın devreye girmesi ve yayıncılık endüstrisinde meydana gelen diğer değişmeler, ISBN sisteminin numaralandırma kapasitesi, ISBN sistemi 1960’lı yılların sonlarında basılı kitaplar için ilk oluşturulduğunda tahmin edilenden çok daha hızlı bir biçimde tüketilmiştir.

• ISBN sisteminde yapılan değişiklikler nelerdir?
ISBN’in uzunluğu 10 haneden 13 haneye çıkarılmıştır. ISBN artık, Uluslararası EAN tarafından sağlanan 3 rakamlı öncel bir prefix içerecektir. Uluslararası EAN tarafından kullanıma sunulan ilk iki prefix, 978 ve 979’dur, ancak sistemin devamlılığının sağlanabilmesi için gelecekte ek tahsisatlar yapılabilecektir. ISBN’lerin yine bir kontrol rakamı olacaktır ancak hesaplama yöntemi değişmiştir; algoritmaya ilişkin bilgiler için lütfen Bölüm 4.5’e bakınız.

• Neden bu yöntem de, başkaları değil?
Kitaplar şu anda da hem ISBN hem de EAN-13 barkodu alabildiklerinden 13 haneli yöntem önerilmiştir (örneğin 978’le prefixlenmiş, nihai kontrol rakamı yeniden hesaplanmış olan 10 haneli ISBN). Bu yöntem aynı zamanda, yıllar öncesinden EAN sistemindeki kitap ticaretinde kullanılmak üzere rezerve edilen “979” EAN prefixinin ISBN sistemi içinde kullanımını da mümkün hale getirmektedir.

• 13-haneli ISBN’e geçişin etkileri ne olacaktır?
ISBN verilerini otomatik sistemlerde kaydeden, depolayan ve değişimini yapan herkesin, sistemlerinin 13-haneli ISBN’e uygun hale gelmesini sağlaması gerekmektedir. Yayıncılar, dağıtımcılar, perakendeciler ve kütüphaneler bu değişikliklerden en çok etkilenecek kullanıcı gruplarıdır. Otomatik sipariş sistemleri, muhasebe kontrol sistemleri, nokta satışı sistemleri ve kütüphane veritabanları gibi yazılım uygulamaları da etkilenecektir.

• Önceden yayımlanmış olan eserlere yeni ISBN tahsis edilecek midir?
Hayır. Mevcut ISBN’ler 1 Ocak 2007 tarihinde 978 ile prefikslenerek 10 haneden 13 haneliye dönüştürülecektir. Mevcudu tükenmiş veya kataloga önceden girmiş olup işlem yapılacak tüm kitapların kayıtlarında uygulanacaktır.
Bir kitap yeniden baskıya girmediği sürece ISBN veya barkodunun değiştirilmesine gerek yoktur, çünkü üzerinde yer alan EAN 13, 13 haneli ISBN’le benzer yapıya sahiptir.

• Yayıncılar, ellerinde bulunan 10 haneli ISBN’leri, başına 978 prefiksini ekleyerek yeniden kullanabilirler mi?
Hayır. Eski ISBN’in başına 978 eklemek yeni bir yayın (yeni ISBN) tanımlaması anlamını taşımayacaktır. Bu nedenle yeni bir ürüne uygulanamaz.

• 1 Ocak 2007’den sonra ticari taraflarla 10 haneli ISBN sistemi aracılığıyla iletişim kurabilecek miyim?
Bu tarihten sonra 13 haneli ISBN kullanılacak ve tüm yönetim, işletim sistemleri bu sisteme uyarlanacaktır. 10 haneli ISBN’ler bu tarihten sonra tanınmayacaktır. Ancak, geçiş aşamasında, yapılan anlaşmalara istinaden her iki format da kullanılmaya devam edilebilir.

• Yayıncılar 13 haneli ISBN’e geçmek zorunda mıdır yoksa 10 haneli sistemi kullanmaya devam edebilecekler midir?
Yayıncıların, 1 Ocak 2007 itibarıyla 13 haneli sisteme geçmeleri, özellikle 979’un işletmeye alınmasından itibaren olası karışıklıkların önlenmesini sağlamak açısından önemlidir. Ancak, gerekli tüm hazırlıkların ve değişikliklerin bu tarihten önce tamamlanmış olması şiddetle tavsiye edilir. Mekanik sistemlerin, iletişimde bir kesintiye sebebiyet vermemek açısından en kısa sürede yenilenmesi önem arz etmektedir.

• Hem 10 hem de 13 haneli ISBN birlikte bir yayına basılabilir mi?
1 Ocak 2007’den sonra basılacak kitaplara sadece 13 haneli ISBN verilecektir. Ancak geçiş sürecinde maliyetlerin mümkün olduğunca düşürülebilmesi için yayıncılara başlık sayfasında, bu tarihten sonra 10 haneli numaranın kolayca silinmesine uygun bir şekilde her iki numarayı da basmaları tavsiye edilir.

1 Ocak 2007’den sonra basılacak kitaplarda 13 haneli ISBN’i, tirelerle doğru bir şekilde ayrılmış yapısını muhafaza ederek, gözle okunabilecek şekilde arka kapaktaki barkodun üst kısmına basmaları gerekmektedir.

Login Login